Spořící účty - srovnání: spořícím účet Internetové spoření

Tento produkt již Česká spořitelna nenabízí.

úroková sazba (p.a): základní úrok 0,5 % + úrokový bonus 0,6 % (úrokový bonus platí pro částku v rozmezí 40 000 - 4 999 999 mil. Kč) *                        

připisování úroků: základní úrok měsíčně, úrokový bonus na konci kalendářního roku

nutnost založení běžného účtu: ne

minimální vklad: minimální zůstatek 10.000 Kč

možnosti založení: přes internet, telefonicky (toto spoření nelze založit na pobočce)

výpovědní lhůta: není

poplatky za účet: založení a vedení zdarma

platební karta: ne

měna: 

 

* Vztahuje se na Internetové spoření České spořitelny, pokud jeho průměrná denní hodnota zůstatku v průběhu aktuálního sledovaného období je stejná nebo vyšší než průměrná denní hodnota zůstatku v předchozím sledovaném období. Pro první sledované období je úrokový bonus přiznán vždy. Sledované období = kalendářní čtvrtletí. (zdroj: www.internetovesporeni.cz)