Spořící účty - srovnání: banka HSBC

Úplný název společnosti je HSBC Bank plc - pobočka Praha. Svou činnost na území České republiky zahájila v roce 1997.

Sídlí na Praze 1, ulice V Celnici 10. Telefon: 221 033 500, fax: 221 033 520. Centrála společnosti je ve Velké Británii.

Název HSBC je zkratkou pro Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.

Identifikační číslo (IČ): 65 99 72 12

V roce 2009 nabízela banka HSBC tento Spořící účet. V současné době již banka nenabízí žádný spořící účet, protože se rozhodla nadále nenabízet služby osobního bankovnictví v České republice. HSBC se nyní soustředí na firemní klientelu.