Spořící účty - srovnání: spořící účet Včelička

Speciální spořící účet určený pro děti od narození do 15 let. Účet je veden na jméno dítěte, ovšem s penězi může disponovat pouze jeho zákonný zástupce.

 

Úrokové sazby jsou shodné jako u spořícího účtu eKonto Plus.