Spořící účty - srovnání: WPB Capital

ČNB odebrala WPB Capital licenci k 24.6.2014.

Kód banky: 2050

 

WPB Capital je spořitelní družstvo založené v roce 1999 a od svého vzniku klade důraz na rychlost, flexibilitu a individuální přístup ke svým klientům. Doménou této finanční instituce je vytváření finančních produktů založených na maximální jednoduchosti a přehlednosti.  Základní nabídku na straně vkladových produktů představují finanční produkty nabízející nadstandardní zhodnocení vložených prostředků – termínované vklady a spořící účty.

 

Pojištění vkladů

Garantem ochrany vkladů střadatelů WPB Capital je Fond pojištěni vkladů, jehož činnost je upravena zákonem o bankách. Vklady u WPB Capital včetně úroků jsou pojištěny ve výši 100 %, maximálně do částky 100 000 eur a podléhají stejnému režimu ochrany vkladů jako v bankovním sektoru. Dohled nad činnosti WPB Capital stejně jako nad všemi ostatními finančními institucemi vykonává Česká národní banka.

 

Kontakty na WPB Capital:

1. bezplatná linka: 800 345 345

2. pobočka:

  • Praha 1: Palác Edison, Jeruzalémská 1321/2, otevírací doba: Po-Pa 9:00 - 17:00