Oddlužení pro běžné lidi

19.06.2013 14:55

Oddlužení pro běžné lidi

Máte dluhy a nevíte už kudy kam? Splácíte jednu půjčku druhou a už si uvědomujete, že jste ve slepé uličce? Pak pro vás máme konečně řešení, které vás osvobodí z dluhové pasti a vrátí vám chuť do života. Jak na to? Nejprve musíte podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, na jehož konci může být, ale nutně také nemusí, povolení oddlužení. V případě podání návrhu přezkoumá soud, zda jste skutečně v úpadku, což znamená, že nejste ze svého majetku schopni uspokojit všechny své dluhy formou exekuce.

Co se stane po podání návrhu na insolvenci?

Ve chvíli, kdy podáte návrh, tak jste zveřejněni v insolvenčním rejstříku a dochází tímto krokem k zastavení exekucí a vymáhání dluhů ze strany věřitelů. Ve své podstatě to znamená, že vás nikdo v tu chvíli nemůže připravit o váš majetek, nicméně máte omezeno právo s ním nakládat, ale je to v tu chvíli asi nejlepší a nejjednodušší cesta k oddlužení. Nesmíte majetek prodávat anebo dělat takové kroky, které snižují jeho hodnotu.

Samotným zveřejněním v insolvenčním rejstříku musíte ovšem počítat se změnou přístupu k vám od dalších institucí a firem. Mále v kterém případě vám někdo další půjčí, protože jste v tu chvíli chápán jako velmi rizikový klient. Zároveň vám mohou někteří partneři vypovědět stávající smlouvy. V neposlední řadě jsou všechny záznamy online a veřejně přístupné. Všichni tak vidí vaše majetkové a dluhové poměry.

Po návrhu probíhá řízení, ve kterém se posuzujete, zda splňujete zákonem stanovené podmínky pro tzv. osobní bankrot. Pokud ano, je vám povolen, po dobu pěti let splácíte a žijete prakticky s minimálními finančními prostředky, ale po této době jste „čistí“ a můžete začít nový život.

Zpět